TARIEVEN EN REGLEMENT

Tarieven

Strippenkaarten

Als je je niet wilt vastleggen aan de reguliere wekelijkse lessen, dan is een strippenkaart misschien iets voor jou. Je kunt een strippenkaart kopen van 10, 5 of 2 individuele lessen van een half uur. Je bent vrij deze te gebruiken voor elke willekeurige muziekles, dus ook voor verschillende instrumenten. De strippenkaart kan heel handig zijn als je naast je gitaarles ook eens een paar lesjes basgitaar wil volgen. Zo kan iemand die zangles heeft ook een paar lessen piano volgen en zichzelf begeleiden.

 

Je kunt dan een mailtje sturen naar info@jacobiberg.nl ovv strippenkaart. Je kunt daarin aangeven welke strippenkaart je zou willen kopen, en als je dat al weet, bij welke docent je een of meerdere lessen zou willen plannen. Je krijgt dan een mailtje terug met een betalingslink via Ideal.

 

Geef in het mailtje aan:

•             hoeveel strippen (2, 5 of 10)

•             de naam van de leerling

•             emailadres en/of telefoonnummer van de leerling

•             geboortedatum of leeftijd van de leerling

 

Als je een strippenkaart hebt gekocht, krijg je de mailadressen van de docenten. Je kunt op deze manier via mail zelf een afspraak maken met de docent naar keuze. Wij houden bij hoeveel lessen je met de docent(-en) plant, maar je krijgt zelf een strippenkaart om je lessen op bij te houden als je wil. Een strippenkaart is vanaf het moment van aankoop 1 jaar geldig. Ga er qua planning van uit dat er zonder dat in overleg anders is bepaald, niet meer dan 1 les per week te plannen is.

 

De strippenkaart is niet overdraagbaar. De voorwaarden voor de Strippenkaart zijn te vinden in het reglement.

Reglement popschool

Lesrooster

Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni. Een volledig jaar bestaat uit 32 lessen. Korte cursussen volgen een ander rooster. De Popschool volgt het gebruikelijke vakantierooster van de regio Zuid en houdt de Carnavalsvakantie aan indien deze afwijkt van de voorjaarsvakantie.

 

Inschrijving & opzegging

Inschrijving voor lessen en cursussen kan door middel van het online inschrijfformulier. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Voor de jaarcursus geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De inschrijving voor een korte cursus kan tot 3 weken voor aanvang geannuleerd worden. Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Adreswijzigingen en opzeggingen dienen schriftelijk of per mail te worden doorgegeven. Aan het einde van het cursusjaar loopt de inschrijving niet automatisch door en kunt u zich opnieuw inschrijven voor het volgende cursusjaar.

 

Betaling

Het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. Door het inschrijfformulier volledig in te vullen, machtigt u Popcentrum Jacobiberg om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt in drie termijnen geïnd, eind oktober, eind januari en eind april. Voor de korte cursussen wordt het lesgeld in één keer geïncasseerd. Wanneer de incassering niet gelukt is, ontvangt u een herinnering. Als het bedrag vervolgens nog niet betaald is wordt een 2e herinnering verzonden. Indien het bedrag dan weer niet betaald is wordt een incassobureau ingeschakeld en wordt de cursist(e) niet meer toegelaten tot de lessen. Na het voldoen van de achterstand kunnen de lessen eventueel weer worden hervat. Jaarlijks wordt u op de hoogte gebracht van eventuele prijsstijgingen.

 

Plaatsingsbeleid

Korte cursussen vinden doorgang bij voldoende deelnemers. Bij te weinig deelnemers kan overwogen worden de cursus doorgang te laten vinden met minder lessen. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

De samenspellessen op dinsdag beginnen ca. 6 weken na aanvang van het schooljaar. Deze tijd wordt gebruikt om de groepen samen te stellen. Een groep bestaat uit leerlingen van verschillende disciplines. De samenspellessen worden op dinsdag gegeven als aanvulling op de instrumentles. Als een leerling geen deel neemt aan de bandles, heeft dit geen invloed op het tarief.

 

Lesgeldtarieven

Bij de lessen moet rekening gehouden worden met 21% BTW voor leerlingen boven 21. In het overzicht van de tarieven is het BTW tarief van 21% bij deelnemers boven 21 reeds bij de prijs inbegrepen.

 

Reductiemogelijkheid

Op vertoon van de Gelrepas bij aanvang van de cursus wordt korting verleend op één cursus per jaar. Gelrepashouders tot 18 jaar kunnen een cursus volgen waarbij na de standaard eigen bijdrage (10% van de cursusprijs) maximaal € 405,- per cursusjaar wordt vergoed. Vanaf 18 jaar wordt er na de eigen bijdrage (10% van de cursusprijs) een korting gegeven van 50% tot een maximum van € 185,-.

 

Stichting Leergeld geeft voor kinderen van 4 tot 18 korting op de cursussen als het gezinsinkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Zie voor meer info: www.leergeldarnhem.nl

 

Voor kinderen van 8 tot 18 die niet over een Gelrepas beschikken is er ook nog een mogelijkheid om korting te krijgen via jeugdcultuurfonds Arnhem. Meer info: www.jeugdcultuurfonds.nl

 

Indien verleende kortingen niet door derden aan de Jacobiberg worden vergoed, dient de cursist het volledige cursusgeld zelf te voldoen.

 

Afzien van lestijd / lesuitval

Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is hij/zij desalniettemin lesgeld verschuldigd. Bij een korte afwezigheid van de docent wegens ziekte zal een inhaalles gepland worden door de docent. Bij langdurige afwezigheid van de docent wordt voor vervanging gezorgd.

Indien lessen uitvallen worden de leerlingen op de hoogte gesteld. Wanneer u verhinderd bent, wordt u verzocht de docent op de hoogte te stellen. Is de docent niet bereikbaar, dan kunt u terecht bij de administratie, telefoonnummer: 026 4422106.

 

Strippenkaarten

De strippenkaarten zijn niet overdraagbaar. De fysieke strippenkaart is niet bindend. De afspraken met betrekking tot de lessen worden in de centrale administratie van de Jacobiberg bijgehouden. De strippenkaarten zijn geldig tot het einde van het cursusjaar (juli) waarin de strippenkaart aangeschaft is. De verantwoordelijkheid om de lessen binnen het cursusjaar te plannen ligt bij de leerling. Mochten er problemen ontstaan bij het plannen van de lessen, neem dan contact op met de balie van Popcentrum Jacobiberg.

Bij een strippenkaart van 5 strippen kan maximaal eenmaal een les worden afgezegd (uiterlijk 24 uur van tevoren).
Bij een strippenkaart van 10 strippen kan maximaal twee maal een les worden afgezegd (uiterlijk 24 uur van tevoren).

popcentrum jacobiberg

Utrechtseweg 310, Arnhem • gebouw H02

0264422106 • info@jacobiberg.nl