Show menu

Privacyverklaring Popcentrum Jacobiberg

We leggen je graag uit in hoeverre wij persoonsgegevens van jou verwerken en hoe wij deze gegevens beschermen. Popcentrum Jacobiberg gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je een oefenruimte boekt

Jacobiberg verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, adres, geboortedatum, telefoonnummer (optioneel), bestelhistorie. Daarnaast verwerken wij eventueel je betalingsgegevens.

Deze gegevens verzamelen we omdat het noodzakelijk is jou te kunnen bereiken. Jouw postcode en geboortedatum worden daarnaast – anoniem – gebruikt voor inzicht in de herkomst van onze bezoekers.

Nieuwsbrief en e-mails

Indien jij een oefenruimte of les hebt gekocht gebruiken we jouw gegevens ook om je te kunnen benaderen voor het bieden van extra service, zoals het toesturen van aanvullende informatie in de vorm van servicemails of om jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten. Je kunt je ook apart inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je kunt je altijd eenvoudig uitschrijven voor onze nieuwsbrieven en incidentele tipmails via een link onderin de mail.

Cookies

Zowel offline als online willen wij onze bezoekers de beste ervaring geven. Voor de beste ervaring op Jacobiberg.nl moeten wij cookies plaatsen.

Jacobiberg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Jacobiberg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een persoon daadwerkelijk 16 jaar of ouder is. Als je ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 16 jaar dan kun je contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

Popcentrum Jacobiberg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen wij jouw persoonsgegevens?

Jacobiberg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en wijzigen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jacobiberg. Indien je een verzoek wenst in te dienen kun je contact met ons op nemen.

Beveiliging

Jacobiberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen privacyverklaring

Jacobiberg behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Deze verklaring zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de website vind je altijd de meest recente versie van de privacyverklaring.

Versiebeheer

Versie laatste update: maart 2024.