Show menu

Reglement en algemene voorwaarden

Lesrooster

Jacobiberg is – op officiële feestdagen na – zeven dagen per week geopend van 12.00 tot 00.00 uur. Samen met je docent maakt de leerling afspraken over wanneer je lessen worden ingepland.  

De lespakketten zijn niet overdraagbaar. Mochten er problemen ontstaan bij het plannen van de lessen met de docent, neem dan contact op met de balie van Popcentrum Jacobiberg. 

Een lespakket is 18 maanden geldig.

Inschrijving & opzegging

Het aanschaffen van lespakketten kan via het online inschrijfformulier op de website. De leerling bepaalt zelf welk lespakket aangeschaft wordt. Mocht de leerling zelf besluiten om te stoppen met lessen voordat de lessen verbruikt zijn, wordt er niet gerestitueerd. 

Betaling 

De lespakketten worden m.u.v. de 20 en 40 lespakketten direct na inschrijving op de website betaald. De leerling ontvangt per email een factuur en bevestiging van de inschrijving. 

De 20 en 40 lespakketten worden na aankoop achtereenvolgens maandelijks in respectievelijk 5 en 10 termijnen geïncasseerd. De leerling machtigt Popcentrum Jacobiberg voor incasso middels een betaling van €0.01. Voor de incassering maakt Jacobiberg gebruik van Mollie. Indien een incassering niet lukt of gestorneerd wordt, ontvangt de leerling een herinnering per mail met een Mollie-betaallink om alsnog het verschuldigde maandbedrag per direct te voldoen. Indien de herinnering niet leidt tot betaling, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd en wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. 

Lesgeld-tarieven 

Bij de lessen moet rekening gehouden worden met 21% BTW voor leerlingen boven de 21 jaar oud. In het overzicht van de tarieven is het BTW-tarief van 21% bij deelnemers boven 21 reeds bij de prijs inbegrepen. 

Jacobiberg behoudt het recht de prijzen tussentijds aan te passen. 

Kortingsmogelijkheden 

Ben je in het bezit van een Gelrepas? Bij inschrijving kunt u gebruik maken van de Gelrepas. 

Indien verleende kortingen niet door derden aan de Jacobiberg worden vergoed, dient de cursist het volledige cursusgeld zelf te voldoen. 

Afzien van lestijd / lesuitval 

Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met de leerling afgesproken lesuur, is de leerling desalniettemin lesgeld verschuldigd. Bij een korte afwezigheid van de docent wegens ziekte zal een inhaalles gepland worden door de docent. Bij langdurige afwezigheid van de docent wordt voor vervanging gezorgd. 

Indien lessen uitvallen worden de leerlingen op de hoogte gesteld. Wanneer u verhinderd bent, wordt u verzocht de docent op de hoogte te stellen.