Show menu

Beste Jacobiberg-mensen,

De gevolgen van het coronavirus zijn groot. Veel sectoren zijn grotendeels stil komen te liggen. In de cultuursector komt de klap keihard aan, ook wij bij Jacobiberg hebben onze activiteiten stil moeten leggen. Daardoor hebben jullie de afgelopen weken geen gebruik kunnen maken van jullie ateliers, studio’s en oefenruimtes en zijn er geen muzieklessen gegeven. Wij vinden dit, net als jullie, erg vervelend. We hebben dan ook gezocht naar mogelijkheden om de komende tijd een deel van onze activiteiten doorgang te laten vinden. Uiteraard staat daarbij veiligheid en gezondheid van ons personeel en bezoekers voorop.

Voor de periode tot 28 april geldt het volgende:

Residents
Studio’s, ateliers en oefenruimtes kunnen vanaf 6 april om 12.00 uur weer gebruikt worden, echter onder strikte voorwaarden:
1.5M afstand;
Per ruimte mogen maximaal 3 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn;
Er mag geen gebruik worden gemaakt van de keuken;
Jacobiberg is 7 dagen per week open tussen 12 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds.

Bands eigen oefenruimtes Jacobiberg
Ook hiervoor geldt dat deze ruimtes gebruikt kunnen worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1.5M afstand;
Per ruimte mogen maximaal 3 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn;
Jacobiberg is 7 dagen per week open tussen 12 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds. Dat betekent dat er met repetitiemomenten geschoven zal moeten worden. Voorkeuren hiervoor kunnen aangegeven worden op doeslief@jacobiberg.nl.

Incidentele boekingen oefenruimtes
Er kan momenteel niet incidenteel een oefenruimte worden geboekt in Jacobiberg in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. De beperkte openstelling van het pand geldt alleen voor vaste huurders van de ruimtes. Wanneer het pand weer open wordt gesteld voor iedereen laten wij dit zo spoedig mogelijk weten en kunnen er weer ruimtes worden geboekt.

Leerlingen Popschool
Op veler verzoek gaan we weer verder met onze poplessen, maar dan 100% online. Sommige van onze docenten zijn er al mee begonnen, en anderen gaan er op korte termijn mee starten. Afspraken hierover worden gemaakt tussen docent en student.

Dan nog graag jullie aandacht voor het volgende. Jacobiberg is een stichting zonder winstoogmerk. Hoewel we financieel gezond zijn, hebben we slechts beperkte reserves. En -ook in deze periode- lopen onze vaste lasten gewoon door. Als het coronavirus weer naar de achtergrond verdwenen is, willen we graag verder met wat we aan het doen waren. Maar dan moeten we wel het hoofd boven water kunnen houden. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Dus: als het kan, blijf ons dan alsjeblieft steunen!

Voor de mensen die bij ons ruimtes huren, en daar geen, of naar hun idee onvoldoende gebruik van kunnen maken, geldt dat wij een tegemoetkoming kunnen aanbieden in de vorm van een korting van 30% op de maandhuur. Als je hiervan gebruik wil maken, laat dat dan s.v.p. weten via doeslief@jacobiberg.nl.

 

Dank voor jullie steun en begrip!

Team Jacobiberg.